Vögel am Futterhaus

Amsel männlich Amsel weiblich (2) Amsel weiblich Bergfink
Blaumeise (2) Blaumeise Dompfaff männlich (2) Dompfaff männlich
Dompfaff weiblich Erlenzeisig Grünfink (2) Grünfink
Kernbeisser (2) Kernbeisser Kohlmeise (2) Kohlmeise
Rotkehlchen (2) Rotkehlchen Star (2) Star (3)
Star-Treff Star